Disclaimer

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Arnoud W. Raeven.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Voor de gehele website (foto’s, tekst, webontwerp e.d.) geldt: Copyright by Arnoud W. Raeven.
Dit houdt in dat niets van deze website zomaar gebruikt mag worden.

Arnoud W. Raeven heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht.
Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren.
Arnoud W. Raeven beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd.
Het auteursrecht geeft Arnoud W. Raeven ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding.
Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van Arnoud W. Raeven.
In ruil voor die toestemming vraagt Arnoud W. Raeven meestal een vergoeding.

Prijzen voor gebruik van foto’s zijnĀ gebaseerd op de manier van openbaarmaking: het soort publikatie, de oplage en het formaat van de foto.

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is om bijvoorbeeld met u te corresponderen.
Arnoud W. Raeven streeft ernaar u te allen tijde te laten weten voordat persoonlijke informatie via internet wordt verzameld.

Deze website houdt door middel van log-bestanden het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn, via welke provider men toegang heeft tot het internet, de beeldscherm resolutie, welk IP adres gebruikt wordt door de bezoeker en welke browser & besturingssysteem gebruikt wordt. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Arnoud W. Raeven betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Arnoud W. Raeven aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Reacties bij foto’s en of verslagen zijn die van bezoekers. Arnoud W. Raeven kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. Ongewenste reacties worden verwijderd van de website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Arnoud W. Raeven.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Arnoud W. Raeven.